numer 2
 
Brandenburg B.I w Polsce


  Niemieckie zakłady Brandenburg w Briest skonstruowały w 1914 roku samolot Brandenburg typ LDD który produkowany od 1915 r. pod oznaczeniem Brandenburg B.I był dostarczany lotnictwu Niemiec i Austro-Węgier. Służyły w szkolnictwie lotniczym i na froncie wschodnim. W Austrii produkcję licencyjną podjęły zakłady Fischamend i wyprodukowały ponad 400 maszyn. W Polsce pod koniec 1918 r. przejęto na terenie Małopolski około 40 płatowców. Trafiły do szkół lotniczych w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy. W działaniach wojennych w roku 1919 pojedyncze maszyny używano w eskadrach jako łącznikowe.


wstecz