strona główna

numer 5
 
An-28 w Polsce
  Jesienią 1984 r., w zakładach WSK "PZL Mielec" odbył się oblot pierwszego egzemplarza An-28 z serii informacyjnej. Tym samym, załoga mieleckiego zakładu wykonała podjęte wczesną wiosną 1984 zobowiązanie, w którym wyraziła chęć uczczenia 40-lecia PRL. Podczas lotu, trwającego 28 minut, nie wystąpiły poważne usterki, mimo że w dokumentacji produkcyjnej wprowadzono już ponad 21 tysięcy zmian konstrukcyjnych. W porównaniu do prototypu, seryjna maszyna ma całkowicie zmienione wyposażenie kabiny, ułożenie przyrządów i inne zmiany konstrukcyjne, które wymusiły uwagi spisane w czasie prób samolotów prototypowych. W 1984 r. zmontowano pięć samolotów do prób eksploatacyjnych i jeden egzemplarz do prób statycznych, a w następnych latach uruchomiono produkcję podstawowej wersji An-28 w ilości 30 maszyn rocznie.
wstecz