strona główna

numer 7
 
34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
  21 września 1950 r. dowódca Marynarki Wojennej kontradm. Wiktor Czerokow przedstawił ministrowi Obrony Narodowej propozycje reorganizacji sił morskich uwzględniające też rozwuj lotnictwa morskiego. W lutym 1951 r. zatwierdzono plan zamierzeń organizacyjnych dowództwa MW na lata 1951-1952. Zapadła decyzja o sformowaniu 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na bazie eskadry myśliwskiej 30. Pułku Lotnictwa MW. Pierwszym krokiem w tym kierunku był rozkaz ministra Obrony Narodowej 095/Org. z dn. 10.12.1951 r. w którym ustalono, że nowy pułk do 1 września 1952 r. będzie składał się z dwóch eskadr o stanie osobowym 64 oficerów, 101 podoficerów, 9 szeregowców i 1 kontraktowego pracownika cywilnego. Jednostkę bezpośrednio podporządkowano dowódcy Lotnictwa Marynarki Wojennej.
wstecz