strona główna

numer 10
 
Kapitan Sipowicz 1


  Inżynier Aleksander Sipowicz znany jest głównie jako ostatni dyrektor Lubelskiej Wytwórni Lotniczej, który we wrześniu 1939 r. wywiózł do Bułgarii kompletną dokumentację techniczną samolotu LWS-3 Mewa. Dokumentacja posłużyła Bułgarom do zbudowania własnego samolotu tej klasy o nazwie KaB-11 Fazan. Mniej znany jest fakt zbudowania przez inż. Sipowicza piętnaście lat wcześniej (wówczas kapitana, pracownika Wojskowej Centrali Badań Lotniczych) oryginalnego górnopłata z zastrzałami dającymi dodatkową siłę nośną.


wstecz