strona główna

numer 12
 
Szkolnictwo lotnicze na Ławicy  Na nieco dokładniejsze przyjrzenie się sposobowi szkolenia adeptów lotnictwa na Ławicy pozwalają "Wskazówki dla uczni lotniczych. Stacja Lotnicza" wydane w 1919 r. w Poznaniu. Był to podręcznik dla kursantów omawiający wszystkie czynności, jakie musiał wykonać pilot-uczeń przed startem, w trakcie lotu i po lądowaniu. Zawierał też ogólne porady dla przyszłych pilotów. Młodzi piloci mieli latać codziennie, przy każdej pogodzie, aby nabrać wprawy w pilotażu. Uczeń miał dbać o stan techniczny samolotu np. "po każdym locie płukać wentyle naftą". Instrukcje były proste i klarowne. Objaśniały wszystkie czynności, jakie musiał wykonywać pilot, a także jakich błędów należało unikać. Autorem tych porad był najprawdopodobniej wcześniej wspomniany pil. instruktor A. Haber-Włyński.

wstecz