strona główna

numer 15

Latałem w 39-tym  Z marszu włączyliśmy się w tok szkolenia w jednostce. W oczekiwaniu na dostarczenie do pułków samolotów UTIMiG-15 i przeszkolenie instruktorów od 22.05.1952 r. rozpoczęliśmy loty na samolotach UT-2 po trasach i w zakrytej kabinie. Dopiero 2 lipca nasza grupa rozpoczęła loty do strefy i po kręgu na UTIMiG-15. Egzamin do samodzielnego wylotu przyjmował ode mnie dowódca 40. PLM ppłk pil. Arkadiusz Czapliński (oficer radziecki) i tego dnia wykonałem pierwszy samodzielny lot na odrzutowym samolocie myśliwskim Jak-23. Był on w tym czasie podstawowym typem samolotu bojowego na wyposażeniu 39. PLM i siłą rzeczy dalsze szkolenie odbywało się właśnie na tych samolotach. Pierwszą walkę powietrzną - typowe ataki - wykonałem 11.08.1952 r., a pierwsze strzelanie do celów naziemnych dziesięć dni później. Poligon znajdował się w rejonie radiostacji bliższej, później loty na strzelanie odbywały się na poligonie Klucze na Pustyni Błędowskiej.wstecz