strona główna

numer 16

Słupskie MiGi-23  Pierwszy kontakt polskich pilotów i inżynierów z tym samolotem nastąpił jeszcze w kraju w czerwcu 1978 roku. Wyznaczona grupa pilotów i techników z 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego zapoznała się z MiG-23M oraz z jego możliwościami z okazji wizyty w radzieckim 871. PLM stacjonującym w Bagiczu koło Kołobrzegu. Piloci tej jednostki zaprezentowali pokaz samolotu w locie jak i udostępnili technikom możliwość bliższego zapoznania się kabiną, wyposażeniem i uzbrojeniem tej konstrukcji. Pierwsze opinie były mieszane. Dało się słyszeć głosy mówiące o dużej podatności "dwudziestych trzecich" na usterki techniczne i narzekania na skomplikowaną konstrukcję. Były też głosy pozytywne - duża prędkość, zmienna geometria skrzydeł oraz dobre właściwości lotno-bojowe. Z tą myślą 29 stycznia 1979 r. grupa trzynastu pilotów dowodzona przez ppłk pil. Janusza Dorożyńskiego oraz zespół personelu technicznego udała się na trzymiesięczne szkolenie do Ługawoje w ZSRR.wstecz