strona główna

numer 16

Krakowskie ERY idą na wojnę  26. Eskadra Obserwacyjna była jedyną eskadrą lotnictwa Armii Kraków wyposażoną w samoloty Lublin R-XIIID. W dniu wybuchu wojny posiadała na swym stanie siedem samolotów tego typu. Jednostka podzielona na plutony została pod koniec sierpnia przebazowana na dwa lotniska. Pluton I/26 pod dowództwem por. obs. Leona Wrzeszcza został przesunięty wraz z dowództwem eskadry na lotnisko Zrębice (ok. 12 km na płd-wsch. od Częstochowy). W plutonie znajdowały się łącznie 4 samoloty R-XIIID (trzy plutonu i czwarty dowódcy eskadry kpt. Stanisława Rzepy). Pluton II/26 pod dowództwem ppor. obs. Mieczysława Łapy został skierowany na lotnisko Klimontów na przedmieściach Sosnowca. Dysponował on trzema samolotami R-XIIID. Ponadto każdy z plutonów otrzymał do swej dyspozycji po jednym łącznikowym samolocie RWD-8. Przystępując do wojny lotnicy 26. Eskadry Obserwacyjnej zdawali sobie sprawę ze słabości swoich Erów, jednak nikt z nich nie przypuszczał, że przekonają się o tym tak szybko i boleśnie.wstecz