strona główna

numer 17

Związki FIATa z lotnictwem polskim  Pod koniec roku 1925, gdy do Polski szerokim frontem wkraczały konstrukcje francuskie, włoskie konsorcja lotnicze podjęły ponownie starania zmierzając do zwrócenia uwagi na ich najnowsze produkty, szczególnie na samoloty myśliwskie wytwórni FIAT w Turynie. Rozmowy wstępne były prowadzone w grudniu 1925 pomiędzy inż. Emilio Tutrocca, pełnomocnikiem konsorcjum Aeronautica Italiana - Societa Anonyma, a przedstawicielem MSWojsk. działającym z upoważnienia Szefa Administracji Armii, gen. dyw. Stefana Majewskiego. W styczniu 1926 wysłano z Turynu do Warszawy trzy samoloty: myśliwski FIAT CR-1 z silnikiem Hispano Suiza 300 KM; lekki bombowo-torpedowy FIAT BR-1 z silnikiem FIAT A14 700 KM; wywiadowczy Ansaldo A-115M z silnikiem Lorraine Dietrich 400 KM. Konstruktorem wytwórni FIAT był inż. Celestino Rosatelli, a skróty oznaczały: CR - Caccia Rosatelli czyli myśliwiec Rosatellego; BR - Bombardamento Rosatelli, bombowiec Rosatellego.wstecz