strona główna

numer 18

Szybowce z biało-czerwoną  Na początku 1945 r. praktycznie istniała możliwość uruchomienia tylko szybownictwa i w tym kierunku poszedł cały wysiłek organizacyjny. Pierwszoplanowym zadaniem stało się odzyskanie i zabezpieczenie możliwie jak największej liczby szybowców i samolotów nadających się do uprawiania sportów lotniczych. Podczas okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, szczególnie tych włączonych do III Rzeszy (Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, Łódzkie, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie), istniały liczne ośrodki szkolne szybownictwa. Należące do NSFK (Narodowo Socjalistyczny Korpus Lotniczy) lub do Luftwaffe, prowadziły szkolenie pilotów szybowcowych od podstawowego do zaawansowanego z przejściem na pilotaż silnikowy albo szybowce transportowe czy też bojowe w roku 1944. W ośrodkach tych pozostało wiele sprzętu latającego jak i naziemnego (wyciągarki, ściągarki, chwiejnice). Na szczęście stanowiły one niezbyt łakomy kąsek dla sojuszników ze Wschodu, zagarniających wszystko, co przedstawiało dla nich jakąkolwiek wartość i wywożąc trofea w głąb ZSRR.wstecz