strona główna

numer 19

Polacy w Tours 1940  W dotychczasowej historiografii, kwestie ośrodków szkoleniowych PSP we Francji traktowane są marginalnie. Na taki stan rzeczy wpływa niewielka ilość dokumentów, które przetrwały okres zawieruchy wojennej oraz skąpe pisarstwa wspomnieniowe dotyczące tego okresu. Wśród wielu ośrodków szkoleniowych w których w 1940 roku szkolili się Polacy znajdował się także ośrodek w Tours. Analizując istniejące dokumenty trudno było zorientować się jak w rzeczywistości przedstawiała się kwestia obecności polskich pilotów w tym ośrodku. Są trudności z ustaleniem faktycznej liczby personelu skierowanego do Tours, ponieważ istniejące dokumenty zawierają nieścisłości. Pierwsze dane pojawiły się już rozkazie tajnym CWL nr 7/40 z lutego1940. W dokumencie tym w punkcie 2 wymieniono oficerów i żołnierzy odchodzących na kursy do ośrodków francuskich. W przypadku Tours grupa składała się z 10 osób, z tym, że została ona podzielona na dwie podgrupy.wstecz