strona główna

numer 19

Polskie STORCHy  W remoncie, a właściwie odbudowie zniszczonych Storchów pochodzących ze zdobyczy wyspecjalizowały się w kraju dwa zakłady: Okręgowe Warsztaty Lotnicze (OWL) w Poznaniu i Państwowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Mielcu. Zakłady w Poznaniu były rozbudowywane. Zmieniały się również nazwy: z OWL na OWL nr 5 i później na Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 3 (ZSLS-3). Pierwszy Storch wyremontowany tam został oblatany 29 kwietnia 1947. Płatowiec otrzymał numer fabryczny P-4 i znaki rejestracyjne SP-AGN. Odbudowa Storchów, obok innych samolotów zdobycznych, prowadzona w Poznaniu trwała do roku 1949. Wypuszczono wówczas 6 samolotów tego typu: 3 dla wojska i 3 dla lotnictwa cywilnego. Pięć lat później zakłady opuścił jeszcze jeden, siódmy Storch SP-BAS, wpisany do rejestru 8 lipca 1954, złożony z elementów pochodzących z wielu różnych egzemplarzy. Jako numer fabryczny przyjęto wielocyfrowy numer silnika Argus As-10c. W PZL Mielec odbudowano w 1948 roku cztery Storchy przeznaczone dla lotnictwa wojskowego.wstecz