strona główna

numer 21

36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego  Głównym zadaniem pułku na 1948 r. było zabezpieczenie potrzeb członków władz partyjno-rządowych, MON, i innych osób ważnych. Latem tego roku część załóg I Eskadry została wyznaczona do zabezpieczenia transportu lotniczego uczestników Światowego Kongresu Intelektualistów odbywającego się we Wrocławiu. Zabezpieczając powyższe zadania i przedsięwzięcia, SPL dokonał znaczącego wysiłku uzyskując ogólny nalot wynoszący 3500 godzin. W końcu roku nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy SPL. Z dniem 7 grudnia 1948 r. obowiązki zdał mjr pil. Michał Jakubik, a przyjął ppłk pil. Stanisław Basow. Nowy dowódca dokonał pewnych zmian i korekt kadrowych na kierowniczych stanowiskach. Miarą wysiłku całego personelu jednostki jest osiągnięty nalot wynoszący w 1949 r. - 4700 godzin. Jest to wzrost znaczący w stosunku do lat poprzednich.wstecz