strona główna

numer 22

FRUIT FLY - przymiarka do AWACSa  Celem comiesięcznych ćwiczeń FRIUT FLY jest trening zaangażowanych sił i środków ze specyfiką dowodzenia oraz współpracy ze stanowiskiem dowodzenia, jakim jest AWACS. Dla obu stron uczestniczących ćwiczenie jest okazją do sprawdzenia własnych umiejętności i elastyczności w dostosowaniu się do dynamicznych sytuacji, mogących wystąpić na współczesnym polu walki oraz przećwiczenie obiegu dokumentów a także wzajemnej komunikacji. Jednocześnie każdy wylot polskiego komponentu wymaga dużego obustronnego zaangażowania oraz zrozumienia intencji i wymagań. Zaistniałe błędy korygowane są na bieżąco podczas misji a następnie stają się one podstawą do przyszłego planowania podobnych zadań i ich bezpośredniej realizacji. Dziś w ramach lotów "na AWACS-a" praktycznie uczestniczą tylko dwie eskadry Sił Powietrznych mogące nie tylko identyfikować zagrożenie ale także w aktywny sposób zwalczać je za pomocą rakiet powietrze-powietrze.wstecz