strona główna

numer 25

Nie tylko z szachownicą - pierwsze szybowce w Polsce po roku 1945  Okupant uchodząc przed szybko posuwającym się frontem pozostawił na ziemiach polskich mnóstwo szybowców. Miało to miejsce zwłaszcza na obszarach wcielonych poprzednio do III Rzeszy: na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Kujawach, w Łódzkiem, na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, a ponadto na Ziemiach Odzyskanych. Szybowce znajdowały się w różnym stanie, od nielicznych nieuszkodzonych, po wymagające ponownej kompletacji i remontu. Nierzadko były budowane od podstaw całe elementy: skrzydła i usterzenia. Zbiorowość sprzętu złożona z ponad 20 typów i wersji była stopniowo dopuszczana do lotu. Trwało to od 1945 do 1950 roku. Na podstawie zapisów w rejestrze Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych (IKCSP) można określić liczbę szybowców zdobycznych na około 750 sztuk.wstecz