strona główna

numer 25

KURS ARABSKI w Łasku  Libijscy piloci po odbyciu szkolenia podstawowego w Dęblinie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza składała się z 28 osób, które miały zasiąść za sterami MiGów-21, drugą tworzyło 40 pilotów i nawigatorów na samoloty transportowe Ił-14 i An-26. Pierwszy etap szkolenia prowadzonego w Szkole Orląt pokazał, że arabscy piloci stanowili elitę wśród pilotów swojego kraju. Wielkim zaangażowaniem i ciężką pracą dążyli do tego, aby pod okiem naszych specjalistów z wynikiem pozytywnym ukończyć szkolenie teoretyczne w 58. LPSz. Zgodnie z ustaleniami arabscy piloci mieli odbyć końcowy etap szkolenia w jednostkach bojowych. I tak, na początku marca 1983 r. jedną z wytypowanych jednostek do przeprowadzenia praktycznego szkolenia pilotów libijskich był 10. PLM. W tym samym czasie druga grupa pilotów wraz z technikami i nawigatorami rozpoczęła praktyczne szkolenie w 13. PLT na samolotach transportowych Ił-14 i An-26.wstecz