strona główna

numer 26

Su-7 w lotnictwie polskim  Do przezbrojenia na nowe samoloty wyznaczono 5. Pułk Lotnictwa Myśliwsko Szturmowego z Bydgoszczy wchodzący w skład 16. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko Szturmowego. Jednostka miała się stać wkrótce elitarną, więc nastąpiły w niej ruchy kadrowe i personalne. W 1964 r. pierwsza grupa pilotów i techników odbyła szkolenie w Krasnodarze w ZSRR. Ich powrót do kraju w lipcu zbiegł się z dostarczeniem do Bydgoszczy pierwszych sześciu samolotów Su-7BM. Należały one do 53. serii produkcyjnej i wszystkie opuściły wytwórnię w ZSRR miesiąc wcześniej. W Bydgoszczy otrzymały one numery boczne będące dwucyfrową końcówką numeru fabrycznego ("01", "02", "03", "05", "06", "09"). Samoloty wpisano na stan 1. eskadry lotniczej. Pozostałe dwie eskadry pułku uzbrojone były w maszyny Lim-6bis.wstecz