strona główna

numer 27

Samodzielna Eskadra Aerofotogrametryczna i Rozpoznania Lotniczego  Nową jednostkę rozpoczęto formować w marcu 1948 r. na bazie wydzielonych sił i środków z Wydziału Aerofotograficznego PLL "LOT" i wyznaczonej kadry wojsk lotniczych. Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Ministerstwem Komunikacji i Łączności sformowana została Samodzielna Eskadra Aerofotogrametryczna i Rozpoznania Lotniczego z miejscem postoju na lotnisku Bielany. Podstawowym wyposażeniem nowej jednostki zostały samoloty Nord NC-701 (Siebel Si-204D). Wraz ze sprzętem lotniczym zostało oddelegowanych z PLL "LOT" kilku pracowników różnych specjalności, którzy jednocześnie mięli stanowić kadrę instruktorską. Po przejęciu sprzętu lotniczego służba techniczna dokonała przystosowania samolotów do warunków wojskowych. Zmieniono przede wszystkim znaki przynależności. W miejsce znaków rejestracyjnych naniesiono biało-czerwone szachownice.wstecz