strona główna

numer 27

Operacje lotnicze nad Górnym Śląskiem 1919-1921  W I Powstaniu Śląskim trwającym od 16 do 24 sierpnia 1919 lotnictwo niemieckie wykazywało znaczną aktywność. W godzinach porannych 17 sierpnia wprowadzono w Pszczynie samoloty bojowe, które z miejsca przystąpiły do akcji przeciw powstańczym oddziałom POW Górnego Śląska. W rejonie Tychów zestrzelono wówczas dwumiejscowy dwupłat. Wycofujące się na wschód - ku granicznej rzece Wiśle, oddziały powstańcze były nadal atakowane przez samoloty niemieckie. W następnym dniu: 18 sierpnia, samoloty niemieckie ostrzeliwały pograniczne pozycje powstańcze na odcinku Grodziec-Modrzejów. Dzień później: 19 sierpnia niemiecki samolot Albatros D-III działający w tym samym rejonie został ostrzelany przez oddziały Górnoślązaków i lądował przymusowo na terytorium Polski, w Grodźcu - 2 km od granicy państwa. Samolot znalazł się pod opieką polskich władz, a II Oddział Wywiadowczy w Sosnowcu zawiadomił o zdarzeniu Naczelne Dowództwo WP.wstecz