strona główna

numer 27

Morane Saulnier AR-35EP2



  W połowie lat dwudziestych głównym źródłem dostaw sprzętu lotniczego do Polski był import z Francji. Zapoczątkowany przez generała Leveque i kontynuowany przez generała Zagórskiego charakteryzował się zakupem dużej ilości gotowych samolotów i silników do nich oraz pozyskaniem praw licencyjnych na budowę samolotów w kraju. Wśród zakupionego sprzętu znalazło się 70 samolotów szkolnych MS 35EP2 (zakupiono je w 1925 r.) i szybko okazało się, że był to najbardziej udany zakup w ramach francuskiej pożyczki i szkolne "Morany" na długo zadomowiły na polskich lotniskach. Najważniejszymi odbiorcami nowego sprzętu były Oficerska Szkoła Lotnicza (OSL) w Grudziądzu i Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa (CSPPL) w Bydgoszczy. Obie te placówki dydaktyczne wciąż używały mocno wysłużonych samolotów produkcji wojennej i wymiana sprzętu była dla nich priorytetem.



wstecz