strona główna

numer 32

Eskadra Lotnicza Marynarki Wojennej  Pierwsza specjalna narada dotycząca odtworzenia lotnictwa MW po wojnie odbyła się w Warszawie w połowie lipca 1947 r. w Dowództwie Wojsk Lotniczych. Z ramienia MW delegowano na nią komandora Mieszkowskiego z wyznaczonymi oficerami ówczesnego Sztabu Głównego MW. Byli to przeważnie fachowcy z Szefostwa Lotnictwa MW. Dowództwo Wojsk Lotniczych reprezentował gen. bryg. pil. Aleksander Romeyko i wyżsi oficerowie jego Sztabu. Na tej naradzie ustalono założenia organizacyjne dla mającej powstać pierwszej po wojnie jednostki lotnictwa morskiego i kompanii ochrony lotniska bazowania (KOL). Przyjęto, że tą jednostką będzie Eskadra Lotnicza MW, która stacjonować będzie na dwu lotniskach, t.j. w Wicku Morskim na Środkowym Wybrzeżu k/Ustki i na zachodzie w Dziwnowie. Zasadnicza dyslokacja to lotnisko Wicko Morskie, gdzie bazować będą: Dowództwo, Sztab i Kwatermistrzostwo oraz poszczególne klucze lotnicze bojowe. W Dziwnowie natomiast klucz łącznikowy, co pozwoli na utrzymywanie ciągłej lotniczej łączności Zachodniego Rejonu Nadmorskiego z dowództwem MW w Gdyni.wstecz