strona główna

numer 33

Sterowce w Polsce do 1939  Następcą "Lecha" miał być sterowiec opracowany w kraju i zbudowany przez CZB w Legionowie. Na głównego konstruktora wyznaczono por. pil. ster. Zbigniewa Burzyńskiego z Baonu Balonowego w Toruniu. Wzorcem był francuski sterowiec ciśnieniowy Zodiac 1200 m3 przeznaczony do szkolenia pilotów. Polecenie wykonania projektu wystosował 28.III.1926 Dep. IV ŻP dołączając do pisma rysunki techniczne i dane liczbowe wzorcowego sterowca. Materiały te traktowano jako dane wyjściowe dla nowego projektu, który w całości miał być własnym opracowaniem. Termin zakończenia prac wyznaczono mało realistycznie na 15 maja 1926. Ponieważ dla sterowca dysponowano mocniejszym silnikiem Anzani 95 KM, wobec wymaganych 70 KM, konstruktor zaproponował powiększenie pojemności powłoki do 1500 m3. Propozycja została przyjęta przez Dep. IV ŻP - Sekcja Balonowa pismem z 16.IV.1926. Dla orientacji: wzorcowy sterowiec Zodiac 1200m3 dysponował siłą nośną 1120 kg przy 25oC i 760 mm Hg. Zabierał przy tym na pokład: 2 osoby załogi, zapas paliwa na 3 godziny pracy silnika i 50 kg balastu nawigacyjnego.wstecz