strona główna

numer 34

Grunwaldzkie pola - 550 lat później  Już na początku 1960 r. Dowództwo WL i OPL OK otrzymało z MON wstępne wytyczne do zabezpieczenia ogólnopolskich imprez z udziałem lotnictwa. Jedną z ważniejszych miała być propagandowa uroczystość z okazji 550-rocznicy zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim w bitwie pod Grunwaldem. Wiosną specjalnie do tego powołany nieformalny zespół oficerów z Dowództwa WL i OPL OK (nawigatorzy, oficerowie z oddziału szkolenia, służby zabezpieczenia itp.) rozpoczęli pracę nad koncepcją tej imprezy. Po kilku tygodniach prac plan przedstawiono gen. Frey-Bieleckiemu do akceptacji. Przewidywał on zorganizowanie imprezy lotniczej składającej się z dwóch zasadniczych (wcześniej sprawdzonych) części: pokazów lotniczych w powietrzu oraz defilady złożonej z przelotu kilku ugrupowań statków powietrznych. Podczas tej imprezy zaproponowano wykorzystanie dwóch atrakcyjnych przedsięwzięć. Pierwsze dotyczyło zaprezentowania ugrupowania śmigłowców oraz monstrualnego ugrupowania złożonego z 64 myśliwców Lim-2/Lim-5 - "Tafli".wstecz