strona główna

numer 35

11. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego  W początkowym okresie istnienia pułk był jednostką samodzielną bezpośrednio podporządkowaną Dowództwu Lotnictwa. Mimo iż z założenia był pułkiem myśliwskim do jego zadań należało również przeszkalanie absolwentów OSL na samoloty myśliwskie. O intensywności szkolenia świadczyć może nalot pułku w pierwszym roku istnienia, który wyniósł 8956 lotów w czasie 2666 godz. 16 min. Przy tak dużym nalocie zaistniały tylko dwie awarie, co świadczy o dobrym poziomie szkolenia.
 Pod koniec tego roku nastąpiły też wielkie zmiany w lotnictwie polskim podyktowane wzrostem napięcia politycznego pomiędzy dwoma supermocarstwami, czego wynikiem był kryzys koreański. W grudniu tegoż roku ukazał się rozkaz Ministerstwa Obrony Narodowej nakazujący rozbudowę lotnictwa (rozkaz 0096/org z 11 grudnia 1951 r.), w którym pułk planowano włączyć w skład nowo formowanej 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie. W skład tego związku taktycznego miały wchodzić: JW. 3779 - 11. PLM na lotnisku Zegrze Pomorskie, JW. 4600 - 24. PLM na lotnisku Świdwin (nowo formowany) oraz JW. 4519 - 27. PLM na lotnisku Świdwin (nowo formowany).wstecz