strona główna

numer 36

9. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego  Na mocy rozkazu MON nr 07 z dnia 4 maja 1967 r. 11. PLM został zobowiązany do przyjęcia nazwy i dziedziczenia wojennych tradycji 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego istniejącego w latach 1944-1946. Tym samym rozkazem ustanowiono coroczne Święto Pułku przypadające w dniu 24 kwietnia na pamiątkę odbycia pierwszego lotu bojowego. Rozkaz wykonawczy w tej sprawie ukazał się 30 września 1967 r. (MON nr 026). Przy okazji zmiany numeru jednostki zapomniano o tak ważnym elemencie jakim jest sztandar pułku, na którym przez kolejne dziesięciolecia widniał dalej numer "11". Błąd ten naprawiono dopiero w 1985 r. przy okazji 40 rocznicy chrztu bojowego naszywając na sztandar właściwy numer "9". Dowódcą "nowego" pułku pozostał dotychczasowy dowódca płk pil. Zygmunt Wojciechowski.
  We wrześniu w jednostkach 2. Korpusu, w tym i na lotnisku w Debrznie rozpoczęto rozbudowę infrastruktury lotniskowej, w tym tak istotnych elementów jak ukryć ziemnych dla samolotów i sprzętu radiolokacyjnego. Prace te to efekt obserwacji i wniosków wyciągniętych z przebiegu wojny izraelsko-arabskiej, szczególnie z pierwszych niespodziewanych uderzeń izraelskiego lotnictwa na obiekty arabskiego systemu OPK wzorowanego bądź co bądź na naszym systemie obrony powietrznej.wstecz