strona główna

numer 39

Defilada lotnicza z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego  W pierwszym etapie szkolenia najtrudniejszym ugrupowaniem do wykonania był Orzeł oraz 1000. Były one nietypowe, gdyż nie związane w żaden sposób z ugrupowaniami bojowymi. Ponadto specyficzne usytuowanie samolotów w poszczególnych niesymetrycznych elementach sprawiało załogom wiele trudności. Dodając do tego manewrowanie poszczególnymi elementami podczas formowania i zmiany kursu ugrupowania wymagało to mistrzowskich umiejętności. Mimo trudności przy formowaniu i zgrywaniu tych ugrupowań nie zaistniał wypadek lotniczy, co może świadczyć o dużej koncentracji poszczególnych załóg i całego personelu zabezpieczającego.
  30 czerwca zakończył się pierwszy etap przygotowań do defilady. Łączny nalot treningowy wyniósł 2001 godzin, z czego najwięcej przypadło na ugrupowanie Orzeł - 374 godzin. Spowodowane to było trudnościami przy jego formowaniu (duża bezwładność samolotów Ił-28), co z kolei przyczyniło się do zwiększenia ilości lotów treningowych.wstecz