strona główna

numer 41

Mi-14PŁ - 30 lat w służbie  W przeciągu lat eksploatacji śmigłowce te, począwszy od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, były doposażane u użytkownika najpierw w nowe radiostacje pokładowe i odbiorniki GPS, a podczas wykonywania remontów głównych w WZL-1 przechodziły częściową bądź pełną modernizację. Zmieniono wyposażenie radiowo-nawigacyjne, zabudowano nowe urządzenia IFF, GPS, VOR/TAC/DME, zmodernizowano system poszukująco-celowniczy Kalmar dostosowując go do standardu Kryl-lot., zmodernizowano sonar OKA-2 do standardu OKA-2M/Z Słowik, magnetometr lotniczy APM-60 do standardu Mniszka, namiernik pław A-100 do standardu Krab, oraz zabudowano system dowodzenia ŁŚ-10 Łeba. Śmigłowce I serii produkcyjnej przeszły częściową modernizację, która polegała na zabudowie nowych radiostacji pokładowych, odbiorników GPS, urządzenia Słowik oraz hydrotelefonu pokładowego HTL-10. Wszystkie śmigłowce zostały przystosowane do przenoszenia torpedy Eurotorp MU 90 Impact.
  W trakcie 30 lat służby śmigłowców Mi-14 w Marynarce Wojennej RP najbardziej widocznymi dla postronnych obserwatorów były maszyny wersji PS, które uczestniczyły w kilkuset akcjach ratowniczych, gdy tymczasem wersja PŁ pozostawała w ich cieniu.wstecz