strona główna

numer 43

Wypadki i awarie Śmigłowców Mi-14  Drugim z kolei wypadkiem z udziałem morskich śmigłowców było nieudane lądowanie maszyny Mi-14PS nr A-1015 w dniu 10 maja 1987 r. W trakcie wykonywania lotu trasowego z Darłowa do Łodzi i podejścia do lądowania w terenie przygodnym, załoga w składzie: st. chor. szt. mar. pil. Kazimierz Wojnicz (d-ca załogi), por. mar. pil. Wiesław Cuper (II pilot), chor. mar Bogdan Dzięgielewski (technik pokładowy) wykonała gwałtowny manewr śmigłowcem, dzięki czemu nastąpiło przeciągnięcie wirnika nośnego, a na skutek tego, szybka utrata wysokości. Podczas przepadania śmigłowiec zahaczył wirnikiem o drzewo, a następnie przewrócił się na prawą stronę. Załoga nie odniosła obrażeń, ale maszyna została poważnie uszkodzona (m. in. połamanie belki ogonowej). Po przetransportowaniu do Leźnicy Wielkiej, najpierw zapadła decyzja o remoncie tego egzemplarza, jednakże strona sowiecka zażądała, aby Polacy przetransportowali uszkodzony śmigłowiec na Krym na swój koszt, co dla strony polskiej, (jako zleceniodawcy), ze względów finansowych nie było do zaakceptowania. Ostatecznie maszyna została skasowana w Leźnicy Wielkiej w październiku 1990 r.wstecz