strona główna

numer 44

Pierwsze towarzyszące  W pierwszym krajowym konkursie na projekt płatowca, ogłoszonym 1.10.1924 nie zapotrzebowano jeszcze samolotu tej klasy. Później sugerując się przymiotnikiem lekki i kierując się kryterium ekonomii użycia wysunięto, dosyć długo lansowaną propozycję, zastosowania samolotu napędzanego silnikiem o mocy około 80 KM. Wymieniano przy tym jako wzorce samoloty zagraniczne: czechosłowacki Avia BH-11 Bondy, amerykański Yackey model 1927, brytyjski DH Moth oraz krajowe PWS-3 i SP-1. Ostatecznie w Oddziale I Sztabu Generalnego WP opracowano w lutym 1927 referat na posiedzenia KSUS pt. "Samolot lekki - wymogi techniczno wojskowe". Określono w nim warunki, jakim powinien odpowiadać samolot tej klasy. Do opracowania dołączono opinię z 5.02.1927 płk. SG - Wacława Stachiewicza, uznającą za niecelowe angażowanie się wojska w sprzęt słabosilnikowy, a sformowanie eskadry lekkiej z takimi samolotami za niepotrzebne rozpraszanie wysiłków Departamentu IV ŻP. Oświadczenie było częściowo oparte na doświadczeniach z samolotami tej klasy: Potez VII, Stahlwerk i PWS-3.wstecz