strona główna

numer 46

Hale sterowcowe i balonowe w Polsce  W grodzie Kopernika istniały dwa obiekty tego typu. Pierwszą wielką halę dla sterowców Parsevala zbudowano w 1909. Realizatorem była firma J. Gollnow und Sohn, Budowlę usytuowano na Chełmińskim Przedmieściu około 1,5 km od Fortu VII położonego przy szosie do Bydgoszczy. Do 1917 stacjonował tu sterowiec ciśnieniowy Parseval PL-16. Drugą, mniejszą halę dla balonów obserwacyjnych Drachen wybudowano po drugiej stronie Wisły w Podgórzu. Obydwa obiekty były zorientowane na kierunku wschód-zachód. Hale miały charakter trwały i były wykonane jako stalowa konstrukcja szkieletowa, złożona z kratownic, pokryta płytami eternitowymi i blachą falistą. Dachy oparto na stalowych wiązarach. Na krótszych szczytowych ścianach umieszczono masywne rozsuwane wrota poruszające się na rolkach toczonych po szynach górnej i dolnej. Napęd był ręczny za pomocą kołowrotów. Wzdłuż długich boków przylegały przybudówki zaplecza technicznego. Hale były ogrzewane. Paleniska znajdowały się na zewnątrz, poza obrębem murów. Nadmuch ciepłego powietrza następował rurociągami ruchem wymuszonym za pomocą wentylatora.wstecz