strona główna

numer 48

Rzadkie ptaki ze Wschodu, część 2  W lotnictwie WP znajdowały się dwa egzemplarze UTI-4. W listopadzie 1944 pierwszy przydzielono do 15. Samodzielnego Zapasowego Pułku Lotniczego, w styczniu 1945 oddano drugi do dyspozycji dowódcy 4. MDL. Obydwa samoloty były przystosowane do szkolenia w pilotażu bez widoczności horyzontu. Instruktor zajmował pierwszą kabinę, a uczeń pilot drugą, całkowicie zasłoniętą brezentem. UTI-4 zaprezentowano publicznie podczas pokazów lotniczych 2.09.1945 nad Polem Mokotowskim w Warszawie. Samolot dał pokaz figur wyższego pilotażu i prędkości maksymalnej w locie koszącym. We wrześniu 1945 jeden UTI-4 trafił do zreorganizowanego 1. Szkolno-Treningowego Mieszanego PL pozostając tam do rozformowania jednostki w lutym 1946. Drugi UTI-4 został przydzielony do TSL w Boernerowie. Służył tam w roli "Gate Guard" - jako dekoracja przy bramie wjazdowej na teren szkoły. Samolot miał ciągle sprawny silnik, który okresowo przeglądano i uruchamiano. Ostatnia informacja o UTI-4 pochodziła z drugiej połowy 1949.wstecz