strona główna

numer 49

Rzadkie ptaki ze Wschodu, część 3  Polacy zetknęli się po raz pierwszy ze Szcze-2 w listopadzie 1944 w szkole nawigatorów lotniczych w m. Czkałow. Na pokładzie prowadzono w locie zajęcia z radionawigacji. W lotnictwie WP pierwszy Szcze-2 przydzielono w lutym 1945 do 13. Samodzielnego PLT. W marcu przysłano jeszcze 4, z tego 2 zostały skierowane do 13. Samodzielnego PLT i 2 do Wojskowej Szkoły Pilotów w Dęblinie. W sierpniu 1945 wszystkie 5 były w posiadaniu WSP/OSL. Wykorzystano je do szkolenia w nawigacji lotniczej, łączności radiowej, radionawigacji, wywożenia skoczków spadochronowych i transportu ładunków. Latem 1946 trzy zostały silnie uszkodzone na lotnisku podczas huraganu. Pozostałe dwa były w użytku jeszcze przez kilka miesięcy. Wycofano je pod koniec 1947 roku.wstecz