strona główna

numer 51

Godła geometryczne w 6. PL  Samoloty 65. Eskadry Liniowej stanowią przykład odstępstwa od zasad przyjętych w piśmie 17605/28 Lot. Org. Zgodnie z przepisami tej instrukcji wewnętrzny element graficzny (w tym przypadku zielony kwadrat na białym tle w zielonej obwódce) powinien mieć wymiary 30×30 cm. Niestety nie potwierdzają tego zdjęcia tak Potezów 27, jak i Breguetów 19 używanych w eskadrze. Na zbliżeniu godła widać, iż wewnętrzny zielony kwadrat jest znacznie większy (w przybliżeniu 50×50 cm). Na dostępnych fotografiach przedstawiających godło tej eskadry nie znalazłem przykładu malowania wewnętrznego elementu zgodnego z instrukcją. Prawdopodobnie nieprawidłowe godło 65. EL stosowano od początku malowania godeł geometrycznych o czym może świadczyć fotografia Poteza 27 wykonana w trakcie manewrów na lotnisku w Stanisławowie. Eskadra z Potezów 27 "przesiadła" się na Breguety 19 dopiero w 1932 r., czyli w okresie gdy godła geometryczne kończyły swoją karierę w jednostkach liniowych. Przejście na nowy typ nie spowodowało zmiany w malowaniu godła, które nadal miało nieprawidłowe w stosunku do instrukcji proporcje.wstecz