strona główna

numer 54

Historia w zdjęciach zapisana  Formowanie oddziału rozpoczęło się w dniu 24 lutego 1919 roku na lotnisku Ławica. Proces organizacyjny powierzono pochodzącemu z dawnej armii rosyjskiej rtm. pil. Tadeuszowi Grochowalskiemu. Na jego wezwanie zgłosiło się 196 żołnierzy przebywających już na Stacji Lotniczej. Skompletowanie personelu pomocniczego nie sprawiło więc większego problemu. Kłopoty pojawiły się, gdy przyszło ustalić skład osobowy lotników mających pełnić służbę w szeregach jednostki. Okazało się, że większość odpowiednio przeszkolonego personelu trafiła już do sformowanej wcześniej I Eskadry Wielkopolskiej i z początkiem marca wyjechała na front ukraiński. Kolejni pełnili funkcje instruktorów w szkole pilotów i obserwatorów. Ponadto pewna część lotników przydzielona została do Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i z jej polecenia wykonywała loty służbowe i bojowe. Pozostało więc do dyspozycji zaledwie kilku w pełni wyszkolonych lotników, którzy mogli zasilić szeregi nowo powstającej jednostki.wstecz