strona główna

numer 55

Wilgi w Wojsku  Pierwszą Wilgę 35 ze znakami wojskowymi zaprezentowano w zakładach WSK Okęcie latem 1971 r. Po akceptacji władz wojskowych jesienią tego roku przeszkolono grupę personelu technicznego i latającego. Do jednostek pierwsze dwa egzemplarze Wilg 35 (o numerach fabrycznych 61104 i 61105, ostatnie dwie z serii produkcyjnej) przekazano wiosną 1972 r. Kolejne Wilgi 35A dostarczano sukcesywnie w latach 1973-76. Łącznie w polskim lotnictwie wojskowym znalazło się 27 sztuk tych samolotów - 10 w Wojskach Lotniczych, 17 w jednostkach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Były to maszyny w wersjach łącznikowo-pasażerskiej i retranslacyjnej. Ta ostatnia posiadała zabudowaną na pokładzie aparaturę typu Neptun pozwalającą na zwiększenie zasięgu radiostacji naziemnych. Zewnętrznie maszyna tego typu wyróżniała się długimi antenami zamontowanymi na płatach. Wojsko używało Wilg przez ponad dwadzieścia lat, oddając je sukcesywnie użytkownikom cywilnym. Ostatni latający egzemplarz przekazano do aeroklubu w 1993 r.wstecz