strona główna

numer 56

Jak-1b z Muzeum WP  Tak przedstawiona "historia" samolotu niestety nijak miała się do rzeczywistości. Samolot istotnie miał numer fabryczny 01189 i należał do 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa". Do jednostki został przydzielony w ramach dostawy nowych fabrycznie samolotów wiosną 1944 r. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu w Pułku "Warszawa" na pochodzących prosto z wytwórni Jakach-1b numerów taktycznych odpowiadających dwóm pierwszym cyfrom numeru fabrycznemu wiemy, że samolot ten w czasach frontowych wymalowany miał numer "1". Według kpt. Medarda Koniecznego (w 1944 r. zastępcy dowódcy pułku ds. polityczno--wychowawczych) był on osobistą maszyną mjr. Nikołaja Bujewicza - zastępcy dowódcy pułku ds. lotnych. Istotnie, w 1944 r. pilot ten na Jaku-1b nr "1" wykonał 13 lotów bojowych (z wszystkich swoich 14 zadań). W 1945 r. latał wyłącznie na nowo wprowadzonych do pułku Jakach-9. W tym czasie na "1" latali inni lotnicy.wstecz