strona główna

numer 57

Lotnictwo Armii Polskiej we Francji  Pierwsze sygnały ze strony polskiej wskazujące na potrzebę pozyskania samolotów mówiły o konieczności zakupu wyposażenia dla 25 eskadr (w tym ośmiu myśliwskich, czterech niszczycielskich i 13 wywiadowczych), 6 parków lotniczych oraz 20 kompanii balonów obserwacyjnych. Ponadto przedstawicie PWMZ poprosili o nieodpłatne przekazanie Polsce sprzętu poniemieckiego. Przedmiotem darowizny miało być między innymi 190 silników, części zapasowe, aparaty i materiały fotograficzne, radiostacje pokładowe, lotnicze karabiny maszynowe, kombinezony lotnicze, śmigła, opony oraz narzędzia. Francja odmówiła, zgodnie bowiem ze swoim ściśle ekonomicznym interesem uważała Polskę za znakomity rynek zbytu dla produktów własnego przemysłu lotniczego. Rząd Francji przychylniejszym okiem spojrzał natomiast na możliwość sprzedaży do Polski samolotów na kredyt. Dnia 23 kwietnia 1919 roku udostępnił Polskiej Wojskowej Misji Zakupów kredyt na dozbrojenie w wysokości 100 milionów franków. Była to jednak zbyt mała kwota, by myśleć o zaspokojeniu wszystkich potrzeb. Misja musiała ograniczyć zakupy.wstecz