strona główna

numer 58

DOUGLASY nad Polską  Prócz typowych lotów pasażerskich dla osób ważnych załogi wykonywały też loty transportowe (ludzie i sprzęt) do jednostek wojskowych na froncie i ewakuowały rannych. W lutym 1945 r. eskadra transportowa została przebazowana na lotnisko Okęcie, co było możliwe po naprawieniu przez rosyjskich saperów wysadzonego przez Niemców pasa startowego. 8 marca 1945 r. eskadrę przemianowano na 6. Samodzielną Lotniczą Eskadrę Transportową Specjalnego Przeznaczenia (6. SLETSP tzw. "Poselska") pod nowym dowództwem ppłk. Krasnoszczakowa. Głównym zadaniem załóg C-47 było zabezpieczenie transportu osób ważnych, ze względu na lepsze wyposażenie (od Li-2) w aparaturę nawigacyjną i radiową wykonywały też loty poza granice Polski. Transportowe C-47 działały też na kierunku uderzeń 1. Armii WP w walkach o Wał Pomorski, podczas forsowania Odry i na północ od Berlina na prawym skrzydle 1. Frontu Białoruskiego. Osłonę tych działań z powietrza zapewniały jednostki polskiej 4. Mieszanej Dywizji Lotniczej z ugrupowania rosyjskiej 16. Armii Lotniczej. Szybko przesuwająca się linia frontu wymuszała częste zmiany lotnisk przez pułki lotnicze, dyslokację zapewniały C-47 i Li-2 przerzucając sztaby i czołówki służb technicznych do nowych miejsc postoju. Z chwilą zakończenia działań wojennych na stanie 6. SLETSP były cztery sprawne C-47 i cztery Li-2.wstecz