strona główna

numer 58

Myszka Miki, biały słonik i ten trzeci  Wiadomo, przynosi szczęście. Ale tropicieli zagadek z dziedziny malowania i oznakowania polskich samolotów raczej przyprawia o ból głowy. Literatura przedmiotu każe traktować słonia jako godło 213. Eskadry Bombowej. Jeśli tak, dlaczego go nie ma na ZAŚWIADCZENIU? Nie znamy też fotografii przedstawiającej przynajmniej dwa Fokkery ozdobione tym godłem. Może rozwiązanie zagadki tkwi w prezentowanych tutaj zdjęciach. Widzimy pięknie namalowane godło słonia z Myszką Miki na płatowcu nr 70-4 będącym w dyspozycji dowódcy II Dywizjonu Bombowego mjr. obs. Stanisława Luzińskiego. On sam też jest na zdjęciu (wykonanym ok. 1934 r.), stoi drugi od strony prawej. On też opatrzył zdjęcie dedykacją: "Mojemu mech. majstr. wojsk. Łukasiewiczowi na pamiątkę wspólnej pracy w II Dyonie. Luziński mjr". Mój mechanik, mój samolot i chyba mój słoń. Wiele przemawia za tym, że jest to godło osobiste mjr. Luzińskiego. Biały słoń pojawia się jeszcze póżniej w zmienionej formie, ale nie wiemy czy jest to ten sam płatowiec, czy inny. Być może jest to godło 214. Eskadry Bombowej która powstała w 1937 r., lecz jest to chyba zbyt daleko posunięta dywagacja.wstecz