strona główna

numer 59

Myśliwce Spad 7C1 IV Eskadry Wielkopolskiej  Dwa dni później komisja w składzie: por. Dziembowski, ppor. Biały, ppor. Gruszkiewicz i ppor. Mierzejewski zbadała stan chłodnic wszystkich Spadów eskadry. Okazało się, że w czterech przypadkach są one w dobrym stanie i nie były jeszcze naprawiane. W ośmiu samolotach remontowane chłodnice ponownie przeciekały. Komisja orzekła też, że w trzech maszynach chłodnice są tak zużyte, że nie nadają się do naprawy. W raporcie znalazły się następujące stwierdzenia: Niedobry stan chłodnic tłumaczy się tym, że najpierw mają wadliwą budowę, są stare i nieumiejętnie się z nimi obchodzono przed odbiorem przez 4 eskadrę. Podczas transportu z Francji u wielu woda nie była wcale spuszczona. Zaznaczyć należy, że płatowce stoją w dobrym hangarze, do którego mróz w tym roku jeszcze nie doszedł. Komisja stwierdza, że płatowce eskadry ze względu na stan chłodnic, których naprawa o ile jest możliwa sprawia wielkie trudności i trwa 4 do 5 dni nie nadają się do służby frontowej gdyż ledwie dwa do trzech płatowców z całej eskadry będą gotowe do wzlotu. Chłodniki zapasowe nie nadeszły z transportami francuskimi wcale.wstecz