strona główna

numer 59

Nasze w NRD  7 sierpnia 1952 r. u naszych zachodnich sąsiadów powstała organizacja o charakterze paramilitarnym Gesellschaft für Sport und Technik (GST - rozwiązana wiosną 1990 r.), której jednym z głównych zadań była organizacja sportu lotniczego. Intensywny rozwój szybownictwa w NRD zaowocował zakupem w 1954 r. dwóch szybowców IS-4 Jastrząb przeznaczonych do akrobacji (o znakach DDR-4000 i DDR-4001). Oba stacjonowały na lotnisku w Schönhagen i wielokrotnie z powodzeniem brały udział w pokazach i imprezach propagandowych. W 1957 r. GST zakupiło pierwszy szybowiec wyczynowy SZD-8 bis Jaskółka. Łącznie dostarczono do NRD 15 szybowców tego typu, na których ustanowiono wiele narodowych rekordów szybowcowych tego kraju. Jeszcze w tym samym roku dostarczono pierwszy szybowiec dwuosobowy do lotów szkoleniowych i wyczynu SZD-9 bis Bocian. Łącznie zakupiono siedem egzemplarzy tego typu, z trzech z nich sformowano nawet zespół akrobacyjny, który wykonywał akrobację zespołową i brał liczny udział w wielu pokazach lotniczych (został rozwiązany w 1979 r., ale inne dwa Bociany wykonywały akrobację zespołową aż do końca 1992 r.).wstecz